Årsbokslut

Nu är det dags att stänga året som varit och förbereda för en alldeles ny och oskriven bok. Oavsett om vi väljer att se varje dag som en nystart, dela upp året i månader eller kvartal eller att ”börja” och ”sluta” året i samband med födelsedagen så tror jag att det finns ett stort värde i att reflektera och dra lärdomar av det som varit innan vi blickar framåt och släpper taget. Här är några av de frågor jag brukar ställa mig;

– Vilka relationer och situationer har jag investerat mycket av min tid/ kärlek/ energi i under året? Har de varit goda investeringar? Vill jag ändra på den balansen på något sätt till nästa år?

– I vilka situationer och med vilka personer har jag känt mig som mitt allra bästa jag/ har jag fått leva upp till min potential/ verkligen känt mig levande? Hur kan jag se till att jag får ännu mer av det nästa år?

– Vilka är de största lärdomarna från året som gått? På vilket sätt har jag utvecklats och växt, oavsett om det har varit härliga eller smärtsamma lektioner? 

Ta dig lite tid att verkligen reflektera över frågorna ovan. Jag tror att det är så viktigt att stanna upp och ta till oss av lärdomarna så att vi kan gå vidare och lära oss nytt och inte behöva göra om samma misstag/ hamna i samma situationer eller relationer om och om och om igen. 

Jag brukar också medvetet gå igenom de saker jag inte vill ta med mig in i det nya året; mönster, vanor eller beteenden som jag vill släppa taget om. 

Sen, stäng boken, släpp taget, gå vidare. När du väl har konsoliderat dina lärdomar finns det ingen anledning att hänga kvar i det förflutna, att älta, grubbla eller ångra. Lita på att det blev som det skulle och att du är precis den du ska vara, där du ska vara, just nu. 

Sätt intentionen för det nya året. Själv ska jag skratta, älska och hjälpa ännu mer!

 Med önskan om ett strålande, magiskt, gott nytt år!  

Helena

Dagarna emellan

Jag älskar den här tiden emellan jul och nyår. Dagarna emellan. Från julens firande, konsumtion, tradition och gemenskap till de sista dagarnas reflektion, stillhet, återhämtning och enkelhet. Jag samlar ihop och sorterar. Reflekterar och planerar. Ser framåt och bakåt men här och nu. Jag stannar upp. Som pausen mellan ut- och inandning. 

Ett år ska sammanfattas och en ny, helt oskriven bok, 2016, ligger framför. Jag älskar möjligheterna som spelas upp inom mig. Jag älskar lärdomarna från året som gått. Jag reser återigen igenom upplevelserna som var och tackar för den jag blivit tack vare dem. Jag reflekterar över vad jag ska förändra till nästa år som en konsekvens av det jag kan konstatera att jag vill ha mer av. Och mindre av. 

Ett år går så fort men innehåller så mycket. Som alltid, stannar vi upp i närvaron. Har du varit med i år eller har du hållit i dig allt var du orkat för att inte trilla av? Har du suttit i förarsätet eller har du upplåtit den platsen till någon/ något annat? Du vet väl om att valet är ditt? Vilket val gör du för 2016? Skriv din egna bok!  

 
Med all min kärlek,

Helena

Lucka #24 Believe in miracles

Believe in magic. They’re everywhere if you only keep your eyes and mind open to them. There are no coincidences, only divine timing. Miracles occurs naturally as expressions of love. Choose love. Believe. Wishing you a magical, miraculous Christmas. #holistichealth #holistiskhälsa #julkalender #christmascalendar #acim #believeinmiracles  
Med all min kärlek,

Helena

Lucka #23 Learn to forgive

Forgiveness is something you primarily do for yourself, not the other person. Holding on to hard feelings only hurts the person holding on. Let go, forgive. Forgiveness is a skill and it starts with willingness. We all do the best we can given our circumstances and only hurt people hurt people. Forgive and be set free. Start with forgiving yourself, because you, too, are doing the best you can. Who do you need to forgive? #holistiskhälsa #holistichealth #julkalender #christmascalendar #forgiveness #forgive  
Med all min kärlek,

Helena

Lucka #22 Be in the now

This moment will never return, it’s unique. There’s no worry, no anxiety, no drama, in here and now. There’s only you, your feet on the ground, your breath moving through your body. No judgement, no resentment. Just bliss, and awe, and magic. Be here, now. Smell it, feel it, see it, touch it, taste it, hear it. Don’t miss out on all the magical moments that makes up a life. #holistichealth #holistiskhälsa #julkalender #christmascalendar #beherenow #mindfulness  
Med all min kärlek,

Helena

Lucka #21 Act the way you want to feel

It’s not the people who ”have it all” who are the most happy, it’s the people that are happy who seem to ”have it all”. We have so much more power over our mental state than we can ever imagine. If you skip to work I’ll guarantee you a better day than if you put all your focus on all tragedies of the world coming to you through your phone. Decide how you want to feel and then do what it takes to feel that way. I’m not saying it’s easy, I’m saying it’s possible. #holistichealth #holistiskhälsa #julkalender #christmascalendar #actthewayyouwanttofeel  
Med all min kärlek,

Helena

Lucka #20 Move your body

Our bodies our built for movement. No matter if you do yoga, crossfit, running, weight lifting, power walks or cleaning the house, the point is to get your heart pumping and tire your body. Make sure you do something at least 3-4 times a week that makes you breath faster and your muscles a bit sore. It works wonders for our stress levels, mood, energy, metabolism and overall happiness. #holistichealth #holistiskhälsa #julkalender #christmascalendar #moveyourbody    
Med all min kärlek,

Helena

Lucka #19 Find your tribe, love them hard

I’m not sure where that quote comes from but to me it just resonates. Relationships that no longer serve us drains our energy, stresses our system and keeps us away from the people that could really fills us up, empower us for real. Just because a person has been in your life for long, don’t mean they have to stay forever. Just because a relationship ends don’t mean it wasn’t lovely, fulfilling or meaningful once. Make sure you fill your life with people who light you up, has got your back and cheers you on in life. And know when it’s time to move on. #holistiskhälsa #holistichealth #julkalender #christmascalendar #empoweringrelationships    

 
Med all min kärlek,

Helena

Lucka #18 Use your breath

Your breath is the most powerful tool to be here and now. Use it to ground yourself. Realize that you’re still alive and breathing, no matter what’s going on. Take a deep breath. If you’re freaking out, breath in for 3 and out for 5. Repeat. And again. It’ll help you relax and deal with whatever in a much more calm and effective way. #holistichealth #holistiskhälsa #julkalender #christmascalendar #breathe       
Med all min kärlek,

Helena

Lucka #17 When you feel helpless, help someone

It’s easy to get overwhelmed by the problems, tragedies and traumas of the world. Do something about it. Start a charity, smile to a stranger, be of service with your knowledge, money, time or connections. You’re not too small to make a difference, you matter. When you start to act instead of just absorb you not only relieve your own body, mind and soul from the powerlesness, you also contribute to a better world. #holistichealth #holistiskhälsa #julkalender #christmascalendar #mh15 #helpsomeone  
Med all min kärlek,

Helena